Nota prawna

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień wynikających z przedstawionych na stronie www.salonbeauty.pl informacji, prosimy o zapoznanie się z krótką notą prawną.  Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych Salonu Beauty